Politika privatnosti i zaštita podataka

Politika privatnosti i zaštita podataka

INTRAL  DOO LAKTAŠI (u daljem tekstu: Intral), sa sedištem u Trnu , opština Laktaši, ul. Prijedorska 41, MB:  01966138,PIB:401764890000 u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge relevantne propise koji regulišu ovu pravnu materiju. 

Molimo vas da sadržaj ove Politike privatnosti pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti
Intral  je rukovalac podacima o ličnosti, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa koji regulišu ovu pravnu materiju. Intral, kao rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Obrađivač podataka o ličnosti
Minotti u svom poslovanju može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Intral je, u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer - DPO). Ovom licu se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši Intral , kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Željko Sekulić

Kontakt podaci:   adresa - ul. Prijedorska 41, Trn -Laktaši 

                                kontakt telefon - 051 508-612, e-mail - zsekulic80@gmail.com

Podaci o ličnosti koje prikuplja Intral

Podaci o ličnosti koje Intral prikuplja  zavise prevashodno od vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.ba/ ;
 • podatke neophodne za kreiranje korisničkog naloga u webshop-u koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.ba/ (ime, prezime, e-mail, kontakt telefon);
 • podatke vezane za korišćenje AQUA CASA internet prodavnice (webshop);
 • podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;
 • podatke vezane za dostavljanje Newsletter obaveštenja;
 • podatke neophodne za dostavu kupljene robe (ime, prezime, broj telefona, adresa i e-mail);
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti


Minotti vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju (Vas) tražiti izričiti pristanak.


Razlozi zbog kojih Intral  obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe;
 • prodajne i marketinške aktivnosti;
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • dostava kupljene robe;
 • postupak naplate ili prinudna naplata dugova;
 • slanje obaveštenja putem Newsletter-a;
 •  druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Minotti-a.


Razlozi zbog kojih obrađujemo vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja;
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.


Za sve druge aktivnosti koje nisu obuhvaćene napred navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Dati pristanak može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

Pristup podacima o ličnosti
Minotti preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno, a u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 •  advokatima;
 • servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama;
 • drugim poslovnim partnerima.

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Intral-a, osim državnih organa i organa javne vlasti.
 

Obrada podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.


Podaci o ličnosti koje Intral prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Intral-a.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe Intral prikuplja sledeće podatke:

- ime i prezime

- adresa isporuke ili preuzimanja robe

- broj telefona

- e-mail adresa.

Navedene podatke Intral može činiti dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Intral-a za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Ostvarivanje prava

U slučajevima kada je to zakonom predviđeno, lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Intral-a ima sledeća prava:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
 • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti), ukoliko Intral podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
 • pravo na podnošenje prigovora bilo Intral-u direktno, bilo  nadležnom državnom organu.

 

Minotti licima na koje se podaci odnose za ostvarivanje napred pobrojanih prava obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale:

 • lično, u bilo kom Intral prodajnom objektu; 
 • putem pošte, preko adrese: ul. Prijedorska 41, Trn-Laktaši;
 • putem elektronske pošte webshop@aquacasa.ba.


Lice čije podatke o ličnosti Intral obrađuje dužno je da predmetni zahtev podnese lično, i to tako da je ovlašćenim licima Intral-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva. 

Pravo na prigovor nadzornom organu
Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Intral-u, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Prijedorska 41 , Trn-Laktaši na e-mail webshop@aquacasa.ba ili na broj telefona 051/508-612

Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih Intral obrađuje. Primera radi, podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem Newsletter-a čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter listi, odnosno do momenta opoziva saglasnosti. Podaci lica koji su na internet prezentaciji Intral-a kreirali korisnički nalog obrađuju se do momenta deaktivacije korisničkog naloga. Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, obrađuju se do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i slično).

Kontakt
Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:

 • slanjem elektronske pošte na e-mail: webshoip@aquacasa.ba;
 • pisanim putem na adresu: Intral doo ulica Prijedorska 41 , Trn -Laktaši ;
 • pozivom na broj telefona: 051/508-612.

Obrazac Zahteva radi ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete preuzeti OVDE.

Za komunikaciju sa Intral-em zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.
 

Kolačići ("Cookies") i praćenje internet aktivnosti
Internet prezentacija Minotti-a koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.ba/  koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja,   daljeg unapređenja, kao i poboljšanja vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.
Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. Intral koristi kolačiće kako bi posetiocima njegove internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje Intral prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i slično.
Kolačiće posetilac Intralo-eve internet prezentacije može u svakom trenutku onemogućiti (blokirati) u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi internet prezentaciji, određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.


Intral na internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.ba/, na stranicama online prodavnice (webshop-a), koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics, Facebook Pixel i gtag. 

Više o kolačićima možete saznati čitanjem Politike kolačića  kojoj možete pristupiti ovde.

Newsletter obaveštenje i upotreba podataka o ličnosti za marketing
Ako lice želi da prima obaveštenja o ponudama iz asortimana Minotti-a putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Newsletter listu. Prilikom prijave na ovu listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime, e-mail adresu.

U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Newsletter liste pozivom na broj telefona 051/508-612, slanjem zahteva na e-mail webshopvaquacasa.ba, ili na adresu: Prijedorska 41,Trn-Laktaši.Takođe, lice može opozvati saglasnost za primanje Newsletter obaveštenja, tako što će u poslednjem primljenom obaveštenju od strane Intral-a kliknuti polje označeno kao “unsubscribe.”

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, Intral može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Intral daje na obradu isključivo podatke koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.
 

Intral neće kontakt podatke date za slanje Newsletter obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newsletter obaveštenja, od Intral-a može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo kao kupac ili registrovani korisnik webshop-a. Pored toga, Intral može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promene u vezi sa njegovim poslovanjem i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

Stupanje na snagu i ažuriranje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 31.01.2022. godine.


Intral  redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i sadržinu iste usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima, kao i sa zakonskim i regulatornim obavezama. 
Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji Minotti-a koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.ba/  U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti Minotti  će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno vas informisati. 


 

 
 

 

Viber

Viber

Aquacasa koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.