Politika kolačića

Politika kolačića

       

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: INTRAL DOO

Adresa: Prijedorska 41 Trn Laktasi

Matični broj: 01966138, PIB: 401764890000

Internet prezentacija Intral-a koja se nalazi na internet domenu https://www.aquacasa.ba/ koristi kolačiće (eng. Cookies), u cilju njenog pravilnog funkcionisanja,  daljeg unapređenja, kao i poboljšanja Vašeg iskustva prilikom pregledanja iste. U tom smislu, internet prezentacija Intral-a Vašem uređaju putem koga ostvarujete pristup ovoj internet prezentaciji (primera radi, računaru, tabletu, mobilnom uređaju) mora da pošalje malu količinu informacija, odnosno kolačića. Reč je o vrlo rasprostranjenoj praksi, obzirom da veliki broj postojećih internet prezentacija šalje kolačiće. No, kako bi ova praksa bila usklađena sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Intral ima obavezu da prethodno zatraži Vaš pristanak. Pristupanjem ovoj internet prezentaciji, tj. njenim korišćenjem, Vi direktno pristajete na upotrebu kolačića. Postoji mogućnost i da određene kolačiće blokirate (onemogućite), ali Vam u tom slučaju pojedine opcije prilikom pregledanja ove internet prezentacije neće biti dostupne.

            Šta je kolačić (Cookie)?

            Kolačić (eng. Cookie) je informacija – tekstualna datoteka, koja se šalje Vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posetite. U najvećem broju slučajeva, kolačići služe da čuvaju Vaše postavke za konkretnu internet prezentaciju (poput jezika, adrese i slično) da bi pri Vašem ponovnom pristupu predmetnoj internet prezentaciji Vama bile prikazane informacije prilagođene upravo Vama i Vašim potrebama.  Kolačići mogu da čuvaju veliki broj informacija, među kojima su i podaci o ličnosti (na primer, ime, prezime, e-mail adresa itd) – zbog čega nam je neophodan Vaš pristanak. Ukoliko Vašeg pristanka nema, internet prezentacija nema pristup pomenutim informacijama niti mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem uređaju.

            Aktivnosti čuvanja i slanja kolačića Vama, kao posetiocu internet prezentacije, nisu vidljive, ali Vi imate mogućnost da menjate postavke na Vašem uređaju tako što ćete odobriti ili odbiti zahtev internet prezentacije za čuvanje kolačića, ili izbrisati sačuvane kolačiće prilikom zatvaranje internet pretraživača i slično.

            Kako onemogućiti – blokirati  kolačiće?

            Postavke kolačića mogu se konfigurisati na internet pretraživaču (eng. Web Browser-u) koji koristite. Ukoliko kolačiće onemogućite, nećete biti u mogućnosti da korisitite neke od funkcionalnosti na internet prezentaciji čije ste kolačiće onemogućili. Dodatne informacije o postavkama kolačića možete naći na: • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom jeziku),

kao i na internet stranicama: http://www.allaboutcookies.org/,   http://www.youronlinechoices.eu/.

            Vrste kolačića

            U zavisnosti od vremenskog trajanja kolačići se mogu podeliti na stalne kolačiće i privremene kolačiće. Stalni kolačići ili pripremljeni kolačići (eng. Persistent Cookies) su kolačići pomoću kojih internet prezentacija deponuje podatke kao što su ime za prijavu i lozinke (username i password), kako ne biste morali da se prijavljujete prilikom svake posete internet prezentaciji. Stalni kolačići ostaju memorisani na uređaju i nakon što se zatvori program internet pretraživača danima, mesecima, pa čak i godinama. Privremeni kolačići ili kolačići sesije (eng. Session Cookies) su kolačići pomoću kojih internet prezentacija skladišti podatke privremenog karaktera. Za razliku od stalnih kolačića, privremeni kolačići se uklanjaju prilikom zatvaranja internet pretraživača.

            U zavisnosti od internet domena koji je bio posećen kada su određene informacije zabeležene na uređaju, kolačići se dele na dve kategorije: kolačići prve strane i kolačići treće strane. Kolačići prve strane (eng. First – Party Cookies) su kolačići koji dolaze direktno sa one internet prezentacije čiji pregled na Vašem uređaju vršite. Kolačići prve strane se mogu podeliti na stalne kolačiće (eng. Persistent Cookies) ili povremene kolačiće (eng. Session Cookies). Zahvaljujući kolačićima prve strane internet prezentacija može čuvati podatke koje će ponovo korisiti prilikom narededne posete. Kolačići treće strane (eng. Third – Party cookies) su kolačići koji dolaze sa drugih internet prezentacija, odnosno sa reklama drugih internet prezentacija (pop – up reklame ili druge reklame) koje se nalaze na internet prezentaciji čiji pregled vršite sa Vašeg uređaja. Ova vrsta kolačića obezbeđuje internet prezentaciji da prati koršćenja interneta u marketinške svrhe, kao i da personalizuje prikazivanje oglasa i to tako što će prikazivati oglase koje su prilagođeni Vama i Vašim potrebama.

            Kolačići se na osnovu njihove namene mogu podeliti na funkcionalne i analitičke kolačiće. Funkcionalni kolačići (eng. Functionality cookies) su kolačići koji memorišu podatke koji su ranije već bili uneti na datoj interent prezentaciji. Ovaj kolačić samo prikuplja i čuva anonimne informacije, ali ne mogu pratiti Vašu aktivnost na drugim internet prezentacijama. Analitički kolačići (eng. Analytics Cookies) su kolačići koji se koriste za analizu internet prezentacije i praćenja interesa posetioca internet prezentacije. U slučaju da onemogućite ove kolačiće internet prezentacija neće moći da registruje Vašu posetu.

            Da li Intral koristi kolačiće i koje?

            Intral ima internet prezentaciju koja se nalazi na sledećem internet domenu: https://www.aquacasa.ba/. Ova internet prezentacija koristi kolačiće, a sve u cilju poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva.

            Internet prezentacija Intral-a koristi kolačiće prve strane (eng. First – Party Cookies) i to samo privremene kolačiće, odnosno kolačiće sesije (eng. Session Cookies)  kao njihovu podvrstu, a u svrhu pravilnog funkcionisanja internet prezentacije, kao i poručivanja proizvoda preko internet prodavnice koja se na pomenutoj internet prezentaciji. Internet prezentacija Intral-a ne koristi stalne kolačiće (eng. Persistent Cookies), kao ni kolačiće treće strane (eng. Third-Party Cookies), ali koristi funkcionalne kolačiće (eng. Funcionality Cookies) i kolačiće analitike (eng. Analytics Cookies) i to konkretno Google Analytics, Facebook Pixel i gtag.

Ova internet prezentacija omogućava korisnicima društvene mreže Facebook pristup fun page stranici https://www.facebook.com/AquaCasa.BiH  ,  a korisnicima društvene mreže Instagram pristup Instagram profilu https://www.instagram.com/aquacasa_bih/

            Stupanje na snagu Politike kolačića

Ova Politika kolačića stupa na snagu 31.01.2022.  godine.

 

 

Viber

Viber

Aquacasa koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.